VissersNamenMonument

Vandaag 9 april 2013 is bekend gemaakt aan ons dat Koningin Beatrix het vissersnamenmonument in de Scheveningse boulevard zal onthullen.
HET VISSERSNAMENMONUMENT SCHEVENINGENHet VissersNamenMonument Scheveningen is een initiatief van een aantal gerenommeerde personen, allen afkomstig uit Scheveningen.
Het monument strekt tot nagedachtenis van alle Scheveningse vissers, die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten en vermeldt, voor zover kon worden achterhaald, de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.
De plaats waar het monument moet komen, is de Boulevard in Scheveningen, ter hoogte van de kop van de Keizerstraat.Van den Toorn LaserArt

In een vroeg stadium werd ons bedrijf benaderd door West Gedenktekens om mee te praten en mee te denken over de uitvoering van het monument.

Enthousiast hebben wij verschillende proeven gemaakt met de Lasergraveermachine en meegedacht over de realisatie.
Een aantal zaken, die cruciaal waren voor het slagen van het project waren:

  • er moesten goede contrasten mogelijk zijn tussen de kleur van de steen, spreuk en namen.
  • het monument moest zo weinig mogelijk onderhoud nodig hebben.
  • de bevestiging moest sterk zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan.

Wij slaagden er in om het contrast tussen de namen en de spreuk op het monument goed  zichtbaar te maken

Op grond van het meedenken en het aandragen van de benodigde oplossingen kreeg VandenToorn LaserArt de opdracht van West Gedenktekens om het monument te voorzien van de gelaserde spreuk op het monument.
Ook de Gemeente Den Haag, die eigenaar wordt van het monument na oplevering en de architect van de vernieuwde Boulevard, de heer Manuel De Sola-Morales waren inmiddels akkoord met de gekozen uitvoering.
Op 15 december 2011 werd in het Muzee Scheveningen het contract door de partijen ondertekend.

PLAATSING EN ONTHULLING

Inmiddels is men druk bezig met de vervaardiging van het monument.

Plaatsing vindt plaats in het voorjaar van 2013 en de onthulling zal plaats hebben op 24 mei 2013.

Meer informatie over het VissersNamenMonument. 

www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl