Archive / Nieuws

RSS feed for this section

Tollens

De grootste Nederlandse dichter van zijn tijd.

Onze opdrachtgever, de Stichting Vrienden van de Oude Kerk in Rijswijk, had zich sterk gemaakt voor de wederoprichting van een monument op het graf van Hendrik Tollens.

Hendrik Tollens werd in zijn tijd (1780 – 1856) bejubeld als Nederlands volksdichter. Van Hendrik Tollens zijn werken/liederen afkomstig, zoals:

–         De overwintering der Hollanders op Nova Zembla.

–         Wien Neêrlands bloed (toenmalig uitgeroepen tot Nederlands volkslied.

Zijn roem bleek echter vergankelijk. Nog vóór 1900 was er niets meer van zijn roem over. Zijn laatste jaren bracht Hendrik Tollens door op wat nu het Museum Rijswijk is; Het Tollenshuis.

Honderd jaar stond er een beeld op zijn graf van de begraafplaats van de Oude Kerk in Rijswijk. Het beeld was door de tand des tijds in een zodanige staat gekomen waardoor het in de jaren 60 is weggehaald.

Alleen de sokkel was nog in goede staat en die is blijven staan.

Het was in 1860, dat hij in Rotterdam als eerste schrijver een monument kreeg. Enkele weken daarna gevolgd door het beeld op zijn graf in Rijswijk.

 

West Gedenktekens kreeg de eervolle opdracht om de lege sokkel te voorzien van een toepasselijke aanvulling.

In samenwerking met de heer R.W. Poortier van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk heeft West Gedenktekens de oplossing bedacht.

De bestaande sokkel werd uitgebreid met een pilaar inclusief aan de bovenzijde een lauwerkrans, een lier en een veer van Wiskont White gezoet graniet. Op de voorkant van de sokkel werd een plaquette gemonteerd inclusief een door Van den Toorn LaserArt gelasergraveerde foto van Hendrik Tollens van India Black gepolijst graniet.

 

Tijdens de officiële onthulling heeft West Gedenktekens een kopie van de plaquette aan de familie geschonken.

Deze plaquette is bij de diverse familie rond gegaan en is daarna door de familie geschonken aan het Museum Rijswijk.

 

De stichting heeft tijdens de onthulling de eigendomsrechten van het monument overgedragen aan de gemeente Rijswijk. De gemeente zorgt verder in de toekomst voor het onderhoud aan het monument van Hendrik Tollens.

Tollens

VissersNamenMonument

Vandaag 9 april 2013 is bekend gemaakt aan ons dat Koningin Beatrix het vissersnamenmonument in de Scheveningse boulevard zal onthullen.
HET VISSERSNAMENMONUMENT SCHEVENINGENHet VissersNamenMonument Scheveningen is een initiatief van een aantal gerenommeerde personen, allen afkomstig uit Scheveningen.
Het monument strekt tot nagedachtenis van alle Scheveningse vissers, die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten en vermeldt, voor zover kon worden achterhaald, de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.
De plaats waar het monument moet komen, is de Boulevard in Scheveningen, ter hoogte van de kop van de Keizerstraat.Van den Toorn LaserArt

In een vroeg stadium werd ons bedrijf benaderd door West Gedenktekens om mee te praten en mee te denken over de uitvoering van het monument.

Enthousiast hebben wij verschillende proeven gemaakt met de Lasergraveermachine en meegedacht over de realisatie.
Een aantal zaken, die cruciaal waren voor het slagen van het project waren:

  • er moesten goede contrasten mogelijk zijn tussen de kleur van de steen, spreuk en namen.
  • het monument moest zo weinig mogelijk onderhoud nodig hebben.
  • de bevestiging moest sterk zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan.

Wij slaagden er in om het contrast tussen de namen en de spreuk op het monument goed  zichtbaar te maken

Op grond van het meedenken en het aandragen van de benodigde oplossingen kreeg VandenToorn LaserArt de opdracht van West Gedenktekens om het monument te voorzien van de gelaserde spreuk op het monument.
Ook de Gemeente Den Haag, die eigenaar wordt van het monument na oplevering en de architect van de vernieuwde Boulevard, de heer Manuel De Sola-Morales waren inmiddels akkoord met de gekozen uitvoering.
Op 15 december 2011 werd in het Muzee Scheveningen het contract door de partijen ondertekend.

PLAATSING EN ONTHULLING

Inmiddels is men druk bezig met de vervaardiging van het monument.

Plaatsing vindt plaats in het voorjaar van 2013 en de onthulling zal plaats hebben op 24 mei 2013.

Meer informatie over het VissersNamenMonument. 

www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl

 

Wie is de mol 2013

Voor de nieuwe opnames van Wie is de mol mochten we weer het één en ander graveren. We kunnen er nog niets over zeggen.
De duimprint in hout met maar 1 oplossing. Hoe kun je zien in de nieuwe afleveringen van Wie is de Mol.